Gorgias – Platon

Gorgias Platon

Kallikles – Sizin yaptığınız gibi, ancak savaşa ve kavgaya geç katılabilir insan, Sokrates. Atasözü de böyle der. Sokrates – Yoksa, denildiği gibi, şölenden sonra mı geldik? Geç mi kaldık acaba? Kallikles – Evet, hem de nefis bir şölenden sonra; çünkü Gorgias yığınla güzel şey anlattı bize az önce. Sokrates – …

Devamı »

Mantissa – John Fowles

Mantissa John Fowles

Yazar ile esin perisi arasındaki çapraşık ama aynı zamanda şiddet ve sevecenlik dolu o kadim ilişkiyi anlatıyor Mantissa’da Fowles. Perinin sanatçıyla ilişkisi yoğun bir tensellikle donanmış olsa da, var olan yaşantı çok daha karmaşık bir duygusal gelgite dönüşüyor. Fransız Teğmenin Kadını, Yaratık ve Büyücü gibi başyapıtları arasında sayılabilecek bu romanında …

Devamı »

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) – Ahmet Cevdet Paşa

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2 Cilt) Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde tarih yazıcılığına; tarih felsefesi ve metodu açısından yeni bakış açısı kazandırmış ve eski tarih yazıcılığı ile yeni anlayış arasında köprü vazifesi görmüştür. Hadiselerin sadece oluş şekillerini anlatmakla yetinmemiş olayların sebep-sonuç ilişkilerini tahlile çalışmıştır. Tarih okunması ve öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanan Ahmet Cevdet Paşa, kaynak seçiminde …

Devamı »

Fîhi Mâ-Fîh – Mevlana

Fîhi Mâ-Fîh Mevlana

Fîhi Mâ Fîh, Mevlâna Celâleddin-i Rumî´nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerinden biri tarafından yazılarak, sonradan bu notların bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir eserdir. Her fasılda ele alınan mevzu ve meseleler başka başkadır ve her fasıl muhtevası bakımından müstakil olmakla beraber Hazret-i Mevlâna´nın umumi olarak tasavvufi düşüncelerini, dini, …

Devamı »

Başkalarının Acısına Bakmak – Susan Sontag

Başkalarının Acısına Bakmak Susan Sontag

“Savaş, iç deşer; savaş, bağırsakları boşaltır. Savaş, teni yakıp kavurur. Savaş, organları bedenden koparır. Savaş, yıkıp yok eder. Ve savaş, insan türünün doğasından gelir.” Böyle diyor Susan Sontag, ‘tefekkür nesneleri olarak’ savaş ve dehşet fotoğraflarından hareketle kaleme aldığı bu sarsıcı kitabında. Daha sonra da, Goya’nın “Savaşın Felaketleri” serisinden Amerikan İç …

Devamı »

Sefiller (İletişim) – Victor Hugo

Sefiller Cilt #1 Victor Hugo

Hayatın içinde yoksulluk ve çaresizlikle savrulanların, toplumun en alt kesimlerinde yaşayanların romanı… Victor Hugo’nun 1862 tarihli başyapıtı Sefiller, ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan ve bu yüzden kürek mahkûmiyetine çarptırılan bir adamın hikâyesi. Aldığı ağır cezanın bedelini ömrü boyunca ödeyen Jean Valjean’ı merkezine alan roman, yoksulluğu, toplumsal adaleti ve dayanışmayı …

Devamı »

Marifet ve Hikmet – Muhyiddin İbn Arabi

Marifet ve Hikmet Muhyiddin İbn Arabi

Allah’ın hükmünü bilmeyen kimse, Allah’a tam anlamıyla kul olamaz, Allah’a tam ibadet edemez. Hiç kuşkusuz Allah, câhil bir kimseyi kendisine velî ittihaz etmez. İşte bütün bunlar, Marifet’in babları ve fasıllarıdır. Tasavvuf dünyasının en önemli isimlerinden İbn Arabî’nin Marifet ve Hikmet’i konu edinen bu eseri, Mahmut Kanık’ın özenli çevirisiyle raflarda yerini …

Devamı »

Sarı Odanın Esrarı – Gaston Leroux

Sarı Odanın Esrarı Gaston Leroux

2000 yılı içinde yazar, eleştirmen ve okuyucular arasında yapılan bir araştırma sonucu Gaston Leroux’nun 1907’de yazdığı Sarı Odanın Esrarı 20. yüzyılın en iyi klasik polisiye romanı seçildi. Agatha Christie, Mickey Spillane ve Georges Simenon gibi ünlü yazarların eserlerini geride bırakarak yüzyılın romanı seçilen Sarı Odanın Esrarı’nı severek okuyacağınıza inanıyoruz. Bu …

Devamı »

Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni – Muazzez İlmiye Çığ

Kur'an

Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, İcat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Ortadoğu kavimlerini etkileri altına olmışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır. Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni | Muazzez İlmiye Çığ | ISBN 9789753431101 Kitap hakkında daha …

Devamı »

Furuğ’un Öyküsü – Celâl Hosrovşahi

Furuğ'un Öyküsü Celâl Hosrovşahi

Bir ülkeyi tanımanın en belirgin yolu, onun sanatını ve özellikle edebiyatını tanımaktan geçiyor. İran aydınları, özellikle yazıya geçirilmiş değerlere saygıyla yaklaşan bir anlayışa sahipler. Celal Hosrovşahi´nin öykülerini ilk okuduğumda, insanoğlunun acılı, umutlu serüvenine eğilen bir yazarın seçkin derinliğini gördüm. Ölümlü olanın ardındaki sürekliliği, inceliklerle damıttığı anlatımıyla sunuyor okurlarına. En sıradan …

Devamı »