Cumartesi , Şubat 27 2021

Tarih

Tanzifatı İstanbul – Mehmet Mazak & Fatih Güldal

Tanzifatı İstanbul Mehmet Mazak & Fatih Güldal

İstanbul, Marmara kıyılarına serpilmiş semtleri, Altın Boynuz Haliç’i ve dünyanın en değerli gerdanlığı Boğaziçi ile kâinatın gözbebeği konumundadır. Belde-i Tayyibe’nin asırlar boyunca temiz ve pak kalmasını sağlayan aktörlerin ve bu aktörlerin faaliyetlerinin anlatıldığı bu eser “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” sürecinde yayınlanmış olması İstanbul’un geçmişte Avrupa’ya örnek olmuş bir konudaki …

Devamı »

Tarih ve Ütopya – Emil Michel Cioran

Tarih ve Ütopya Emil Michel Cioran

CIORAN’a göre tarih, birtakım atlıların (ya da zırhlıların) halkları çiğneyerek ilerlemesinden ibaret… Mutluluk fikrinin tarihte oynadığı rolü ele alan Cioran, ütopyaların çıkış zeminini ve gitgide insandan uzaklaşmalarını kendine has, müstehzi üslûbuyla dile getiriyor. Geçmişte kalmış ya da gelecekte kurulacak bir altın çağ yerine öncesiz sonrasız şimdi’nin altını çiziyor Cioran. Tarih …

Devamı »

Abdülhamid’in Cinci Hocası – Süleyman Tevfik Özzorluoğlu

Abdülhamid'in Cinci Hocası Süleyman Tevfik Özzorluoğlu

II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmişti. Arap vilayetleri ve Afrika’daki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler ihsan etmenin yanında maaşlar da bağlayan Padişah, Ebü’l-Hüda Efendi, Zafir Efendi gibi şeyhleri …

Devamı »

Osmanlı’nın Düzeni – Doğan Avcıoğlu

Osmanlı'nın Düzeni Doğan Avcıoğlu

Türkler’in Tarihi 6. Kitap Avcıoğlu’nun elyazmasıyla bıraktığı 13 defter ve 100 sayfadan fazla kâğıtta bulunan araştırma notlarının, ölümünden sonra incelenip düzenlenerek hazırlanmasından oluşmuş bir çalışmadır. Yani, Batıda kullanılan isimle “postmortem” bir kitaptır. Kuruluşundan çöküşüne Osmanlı hakkında ele alınanlardan bazıları: Tımar sistemi Osmanlı’ya kimden miras kaldı, Bizans’tan mı? Hıristiyan Sipahiler kimdir, …

Devamı »

Dokuz Gitarda Dünya Tarihi – Erik Orsenna

Dokuz Gitarda Dünya Tarihi Erik Orsenna

‘Halk, dumanları tüten bir yıkıntıya dönüşmüştü. Yerlerde sürünen Amerikan bayrağı en derin yerinden yaralanmış, hıçkırıyor, sarsılıyordu. Bir an için Woodstock soluğunu tutup sustu. Kuş cıvıltıları ve çocuk ağlamaları duyuldu. Savaştan sonra ölülerin toplandığı ânın sessizliğiydi bu. Jimi henüz yaşıyordu. Ama fazla zamanı kalmamıştı. Kendinden daha güçlüye karşı verilen bu tür …

Devamı »

Aztekler – Yılmaz Aydın

Aztekler Yılmaz Aydın

Orta amerika’nın en gizemli uygarlığı olan aztekler hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu kitapta bulacaksınız. Tarihte gizemli bir şekilde nasıl ortaya çıktılar?  Nasıl büyük bir uygarlık kurdular ve nasıl ispanyollar tarafından yok edildiler?  Aztekler, günümüzde oldukça kısıtlı da olsa İspanyol işgal ve soykırımından sağ çıkmayı başarmış birkaç Orta Amerika uygarlığından …

Devamı »

Modernçağ – Yeniçağ – Bertrand Russell

Antikçağ Bertrand Russell

Batı Felsefesi Tarihi (İngilizce özgün adı: A History of Western Philosophy), İngiliz filozof, mantıkçı, matematikçi ve tarihçi Bertrand Russell’ın 1945 yılında yazdığı üç ciltlik eseridir. Bu hacimli eserinde Russell, Sokrates öncesi düşünürlerden başlayarak 20. yy başlarına kadar gelen süreçte felsefenin tarihini geniş bir bakış açısıyla inceler. İlk yayımlandığı günden beri …

Devamı »

Tanrım Bizi Türklerden Koru – Leyla Coşan

Tanrım Bizi Türklerden Koru Leyla Coşan

“Tanrım yardımcı ol bize sözlerinle Papa’nın ve Türklerin cinayetini engelle Senin oğlun olan İsa’yı İsterler senin tahtından indirmeyi” Martin Luther’in Türklere Karşı Çocuk Duası Avrupa arşivleri ışığında “Avrupa’da Türk Korkusu”nu ele alan titiz bir çalışma: -Avrupa’da Türklere nasıl bakılıyordu? -Türk deyince Batı’nın aklına gelenler. -Martin Luther’in Türkler Hakkındaki Genel Görüşleri …

Devamı »

Kanunların Ruhu Üzerine – Montesquieu

Kanunların Ruhu Üzerine Montesquieu

“Ey büyük Montesquieu! Senin gökyüzündeki ruhunu kutsamaktan ötürü şeref kazanırsam, ne mutlu bana! Ya siz, ey aklın, gerçeğin sessiz ve kimseyle konuşup görüşmeyen bekçileri! Size de sevinç ve mutluluk verebilirsem, ne mutlu olurdum! İnsanlık savunucularının sesini duyurmakta etken olan istek ve heyecanı, duyarlı ruhlara üfleyebilsem dünyalar benim olurdu!.. İnsanlığın kutsal …

Devamı »

Akdeniz, Mekân ve Tarih – Fernand Braudel

Akdeniz

Bu kitapta gemiler yol alır; dalgaların şarkıları sürer gider; bağcılar Cinque Terre yamaçlarından Cenova Rivierası’na inerler; Provence’da, Yunanistan’da zeytinler toplanmıştır; Venedik’in durgun sularında ya da Cerbe kanallarında balıkçılar ağ çeker; tekne yapımcıları, vaktiyle yapı lan teknelere benzer tekneler yapar… Ve biz yine, onlara göre, zamanın dışında olduğumuzu farkederiz. Giriştiğimiz deneme, …

Devamı »