Çarşamba , Eylül 23 2020

Sosyoloji

Simülakrlar ve Simülasyon – Jean Baudrillard

Simülakrlar ve Simülasyon Jean Baudrillard

Disneyland bütün simülakr düzenlerinin iç içe geçmiş olduğu kusursuz bir modeldir. Disneyland her şeyden önce: Korsanlar, Geleceğin Dünyası, vb şeylerden oluşan bir illüzyon ve fantazm oyunudur. Bu düşsel evren kendine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Aslında kalabalıkları buraya çeken şey çelişkileri ve güzellikleriyle gerçek Amerika’nın minyatürleştirilmiş toplumsal bir mikrokosmosuna benziyor …

Devamı »

Zihin Dil ve Toplum – John R. Searle

Zihin Dil ve Toplum John R. Searle

* Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk * Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin * Zihnin özü: Bilinç ve yapısı * Bilinç nasıl çalışır: Niyetlilik * Toplumsal evrenin yapısı: Zihin Nesnel bir toplumsal gerçekliği nasıl yaratır? * Dil nasıl işler: Bir insan edimi türü olarak söz söyleme * …

Devamı »

Tekeşlilik – Adam Phillips

Tekeşlilik Adam Phillips

İki kişiden ancak arkadaş olur; çift üç kişiden oluşur.” Edebiyatımızı, şarkılarımızı, felsefemizi ve hatta politik düşüncemizi belirleyen temel kavramların hepsi aslında tekeşlilik tarafından içeriliyor: Sevgi, ihanet, sadakat, saygı, kıskançlık, bağlılık, arzu, yalan, kural, ev, ceza, özgürlük, ahlak, merak, görev, suç, özgürlük. Phillips ciddi, psikanalitik bir yaklaşımla alaycı, denemeci bir yaklaşımı …

Devamı »

Türk Saplantısı – Giovanni Ricci

Türk Saplantısı Giovanni Ricci

Batı Avrupa kültürü içinde “Türkler”, birkaç yüzyıl boyunca toplumun bütün düzeylerinde başlıca tutku, yazı ve sohbet konularından biri oldu. Eskiden “Türkler” sözünün bugünkünden daha geniş bir anlamı vardı. Bu söz dar anlamda yalnızca sultanın tebaasını değil, neredeyse bütün Müslümanları kapsıyordu. O kadar ki, çeşitli Avrupa dillerinde “Türkleşmek” deyimi aslında Müslüman …

Devamı »

Köktendincilik Nedir? – Domenico Losurdo

Köktendincilik Nedir? Domenico Losurdo

Uluslararası Marx-Hegel Diyalektik Düşünce Topluluğu’nun başkanı Prof. Domenico Losurdo, bu kitapta sadece İslami değil, aynı zamanda Yahudi ve Hristiyan köktendinciliğinin tarihsel, sosyolojik ve siyasal kaynaklarını tartışıyor. Böylece indirgemeci ve tek taraflı yorumları ters yüz ediyor: Bir yandan güncel siyasal tartışmalarda birbirinin karşı kutbunda yer aldığı varsayılan farklı köktendincilikleri eleştirel bir …

Devamı »

Kara Ayin – John Gray

Kara Ayin John Gray

Ünlü siyaset felsefecisi John Gray Kara Ayin’de Fransız Jakoben-lerden Rus Bolşeviklere, Nazilere kadar dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan ütopyaların, binyılcı Hıristiyan inançların seküler bir uzantısı olduğunu gösteriyor. Modern ütopyacı tasarılar Ortaçağ’ın dinsel mitlerini yeniden üretmiş ve benzer bir şiddeti körüklemiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve neokonservatif evrensel demokrasi projesinin Irak’ın kana bulanmış sokaklarında …

Devamı »

Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu – Valerie Solanas

Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu Valerie Solanas

Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu (SCUM Manifesto)’nu politik bir metin olarak değil, bir sanat eseri, o yılların Amerikan toplumunun ve kültürünün acımasız bir eleştirisi olarak okumak gerekir. Kaleme aldığı manifesto kadar “Andy Warhol’u vuran kadın” olarak da tanınan Valerie Solanas, küçüklüğünden itibaren patriyarka karşısında yaşadığı her şeyden politik sonuçlar çıkartmış ve …

Devamı »

Aydın ve Kültür – Doğu Perinçek

Aydın ve Kültür Doğu Perinçek

Aydın kavramının nesnelliği, aydının doğuşu, ilk aydınlar: Enbiya ve evliya, aydının yapıtaşları: İdeoloji ve işlev, aydın ile kafa emekçisi farkı, hakim sınıf aydınının ‘asil yalanları’, devrimci sınıf-devrimci aydın, kitle hareketi-aydın diyalektiği, ‘bağımsız’ ve ‘özerk aydın’, örgütlenme ve aydın, aydın metafizikleri: Düşüncenin, aklın ve kültürün idealleştirilmesi. Kültür ve uygarlık nedir, sınıfsal …

Devamı »

Alafrangalığın Tarihi – Hilmi Yavuz

Alafrangalığın Tarihi Hilmi Yavuz

Hilmi Yavuz|a ait Alafrangalığın Tarihi adlı eser. Alafrangalığın Tarihi, alışılmış türden bir tarih kitabı değil: Osmanlı|dan Cumhuriyet|e dönüşüm sürecinde elbette Cumhuriyet|ten sonra, alafrangalık, doğrudan doğruya modernleşmenin zihni arkaplanını yeniden inşa etme bağlamında bir |kavram tarihi| olarak ele alınmaktadır. Hilmi Yavuz|a göre, |alafrangralık| kavramının tarihi; modernleşme, Oryantalizm, rasyonalite (ve dolayısıyla, Aydınlanma) …

Devamı »

Algı Kapıları: Cennet ve Cehennem – Aldous Huxley

Algı Kapıları: Cennet ve Cehennem Aldous Huxley

Algı kapıları temizlenseydi herşey insana olduğu gibi görünürdü, sonsuz. Wiliam Blake İçinde ‘hayal mumu’ kendiliğinden yanmayanlar için, bu mumu yakmanın yollarını denemiş ünlü bir yaratıcının kaleminden kendi anlığının bilinmeyen bölgelerine, başka yaratıcıların derinliklerine vuran ışık. Aldous Huxley’ in yeni bir düşsel / düşünsel kavrayışın sonuçlarını ortaya koyduğu Algı Kapıları ile …

Devamı »